Khoa khám tư vấn dinh dưỡng số 2

  • KHOA KHÁM TƯ VẤN DINH DƯỠNG SỐ 2 - 15/10/2014, 10:26 am -
    Ðược thành lập từ năm 2011 do các Giáo sư, Tiến sĩ và Bác sĩ chuyên ngành dinh dưỡng, nhi khoa, nội khoa uy tín, nhiều kinh nghiệm đảm nhiệm. Chúng tôi, các chuyên gia về dinh dưỡng cùng với đội ngũ kỹ thuật viên tiết chế dinh dưỡng sẽ t