Thông báo thêm số điện thoại

Thông báo thêm số điện thoại

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ quý khách, Viện Dinh dưỡng cơ sở 2 đã có thêm số điện thoại cố định mới giúp quý khách liên lạc nhanh hơn. Số điện thoại trước đây vẫn hoạt động bình thường.
Số điện thoại mới: 024 22406222

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác